PREDSEDNÍCTVO

 

Predsedníčka ACVČ SR
PhDr. Hanečáková Marta, PhD.
Centrum voľného času
Farbiarska 35
064 01 Stará Ľubovňa

mobil: 0905 217 463
tel./fax: +421 52 43 215 04
web: www.cvc.sk
e-mail: cvc@cvc.sk

Hospodárka
Táňa Senčeková
CVČ JUNIOR
Tajovského 30
975 90 Banská Bystrica

Tel.:
e-mail: ekonomicke@

Kontrolórka
Mgr. Júlia Biskupičová
CVČ Bojnice
Školská 9
972 01 Bojnice

tel.:+421 46/540 2624
web: www.cvcbojnice.sk
e-mail: riaditelka@cvcbojnice.sk

 

PREDSEDOVIA KRAJSKÝCH RÁD ACVČ SR

 

Košický kraj

Ing. Erika Munková
CVČ – RCM
Strojárenská 3
040 01 Košice
mobil: +421 911 488 802
tel.: +421 55622 3820
web.: www.rcm.sk
e-mail: rcm@rcm.sk

PaedDr. Alena Mocná
Centrum voľného času
Orgovanová 5
040 11 Košice
mobil: +421 918 320 631
tel.: +421 55641 1450
web.: www.cvckosice.sk
e-mail: cvc@cvckosice.sk

Prešovský kraj


Mgr. ElenaŠimčíková
ABC CVČ 
Októbrova 30
080 01 Prešov
mobil: +421 918 900 949
tel.: +421 51 771 2291
web.: http://abccentrum.sk/
e-mail: simcikova@abccentrum.sk

Žilinský kraj


Mgr. Hlavoňová Mária
CVČ BYTČA
Ul. Mieru 993/7
014 01 Bytča
mobil: 0915 816 918
tel.: +421 41 553 2781
web.: www.cvcbytca.sk
email: cvcbytca@atlas.sk

Banskobystrický kraj


Mgr. Richard Vrbovský
CVČ POHODA
Havranské 6591/9
975 90 Banská Bystrica
mobil: 0918 977 140
tel.: +421 48 413 1590
web.: www.cvcpohoda.sk
e-mail: cvchavranske9@gmail.com

 

Trenčiansky kraj


Mgr. Soláriková Mária
CVČ RELAX
F. Nádaždyho 2
972 51 Handlová
mobil: 0918 525 035
tel/fax: +421 46 5475 377
web.: cvcha.edu.sk
email: mia.solarik@gmail.com


Nitriansky kraj


Ing. Michal Malárik
CVČ
M.R.Štefánika 12
927 01 Sala
mobil: 0903 796 886
tel.: +241 31 770 3320
web.: cvcsala.sk 
e-mail: cvc@cvcsala.sk
            malarik@hotmail.com

Trnavský kraj


nemáme zástupcu

Bratislavský kraj


Mgr. Helena Gáfriková
CVČ
M. R. Štefánika 461/1
965 01 Žiar n/Hronom
mobil: 0905 797 871
tel.: +421 45 6733 348
web.: cvczh.edupage.org
e-mail: riaditelcvczh@gmail.com