O NÁS

 

Cieľom ACVČ SR je presadzovať záujmy centier voľného času. Zastupovať svojich členov vo vzťahu k štátnym a samosprávnym orgánom. Rozvíjať spoluprácu centier voľného času a ďalších subjektov v rámci SR v oblasti práce s deťmi a mládežou. Podporovať prácu s deťmi, mládežou a inými osobami prostredníctvom rôznych foriem činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania.

NAŠA MISIA

 

Podporujeme členské a spolupracujúce organizácie, aby mali dôstojné podmienky pre prácu pri usmerňovaní rozvoja záujmov, formovaní návykov, zdokonaľovania praktických zručnosti deti, mládeže a ostatných zúčastnených osôb v čase mimo vyučovania

NAŠA VÍZIA

 

Byť jedným z dôležitých aktérov podieľajúcim sa na vytváraní moderného výchovno vzdelávacie programu, ktorý podporuje rozvoj deti a mládeže a prispieva k zavádzaniu nových trendov v práci mimo vyučovania.