ACVČ SR Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

 

POZVÁNKA


METODICKÝ SEMINÁR ViHorlat resort SNINSKÉ RYBNÍKY


20.-21.04.2017Členovia ACVČ SR z Košického a Prešovského samosprávneho kraja majú možnosť sa zúčastniť odborného seminára organizovaného v spolupráci s firmou Project Education s.r.o. zastúpenou pánom Radekom Hanušom a vedúcou odboru kultúry PSK Veronikou Fitzekovou na tému zážitkové učenie, prezentačné zručnosti a práca s verejnosťou.

 


Bližšie informácie: PaedDr. Alena Mocná, CVČ Orgovánová 5, 040 11 Košice, 055 64 11 411, mobil 0918 320 631