TAKTIC – to je nezabudnuteľný
týždeň, ktorého cieľom je ukázať
pestrosť činností centier voľného
času.

Deti a mládež oslovíme tradičnými,
  alternatívnymi a modernými
formami činnosti od výmyslu sveta.

Tento rok sa do TAKTICu zapojilo
30 CVČ - členov ACVCSR, viac
ako 920 záujmových útvarov a čaká
vás až 187 rôznych originálnych
aktivít.

 

 

 

Príď si vyskúšať svoje vedomosti
a zručnosti v aktivitách a disciplínach,
ktoré sme pripravili – od športu až po
umenie.

Čaká ťa tanec, divadlo, tvorivé dielne,
maľovanie na tvár, loptové, pohybové
hry, kopec zábavy, súťaží, kvízov
a poznávania.


Harmonogram aktivít