O NÁS

 

Cieľom ACVČ SR je presadzovať záujmy centier voľného času. Zastupovať svojich členov vo vzťahu k štátnym a samosprávnym orgánom. Rozvíjať spoluprácu centier voľného času a ďalších subjektov v rámci SR v oblasti práce s deťmi a mládežou. Podporovať prácu s deťmi, mládežou a inými osobami prostredníctvom rôznych foriem činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania.

NAŠA MISIA

 

Podporujeme členské a spolupracujúce organizácie, aby mali dôstojné podmienky pre prácu pri usmerňovaní rozvoja záujmov, formovaní návykov, zdokonaľovania praktických zručnosti deti, mládeže a ostatných zúčastnených osôb v čase mimo vyučovania

YOUTH WIKI 

Európska komisia spúšťa 

ONLINE ENCYKLOPÉDIU   O MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKE

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/youthwiki

Encyklopédia národných systémov, politík a aktivít zameraných na mládež. 

Cieľom portálu je propagovať Európsku  spoluprácu v oblasti mládeže

a podporovať tvorbu politiky postavenej na poznaní.