Asociácia centier voľného času SR pripravuje konferenciu MODERNÉ CENTRUM, ktorá sa uskutoční 20.-21.3.2018 v Bratislave hotel SET. Cieľom konferencie je predstaviť perspektívy a výzvy pre centrá voľného času, ktoré smerujú k zmene na moderné centrum. 

Konferencia je určená pracovníkom centier voľného času, spolupracujúcim organizáciám, zástupcom občianskych združení pracujúcich s mládežou. Je určená všetkým, ktorí vnímajú nevyhnutnosť zmeny činnosti CVČ na moderné zariadenia, ktoré reflektujú potreby mladej generácie.

V programe vystúpia zástupcovia MŠVVaŠ SR, odboru mládeže, pozvaní hostia z Rady mládeže Slovenska, Akadémie kritického myslenia a zástupcovia ACVC SR. Predstavíme výstupy projektu MODERNÉ CENTRUM, stratégiu prípravy zmeny obsahu činnosti CVČ, vizuálne návrhy moderného centra spracované mladými ľuďmi. Budeme prezentovať informácie národného korešpodenta Youth Wiki. 

Konferencia je súčasťou projektu, ktorý je podporený Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

 

Prihláška na konferenciu